Een preventieve hulpactie aanvragen

Een preventieve hulpactie aanvragen

Doe dan een beroep op onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners. Zo garandeer jij een kwaliteitsvolle hulpverlening tijdens jouw event!


Kwalitatieve hulp op maat

Wij bieden je eerste hulp op maat van je evenement. Je bent zeker van kwalitatieve hulp gebaseerd op jarenlange expertise en wetenschappelijke richtlijnen. Wij garanderen een efficiënte samenwerking.Een hulpactie aanvragen?

We leggen je stap voor stap uit hoe onze samenwerking verloopt en hoe je een hulpactie kan aanvragen.


Stap 1 - DOE JE AANVRAAG 10 WEKEN VOOR HET EVENEMENT

Om een efficiënte samenwerking te garanderen is het belangrijk dat je ons ruim op voorhand informeert – minstenstien weken voor het evenement. Vul het online aanvraagformulier in. Heb je het liefste nog een papieren versie van het aanvraagformulier? Vul dit dan in en stuur het naar de hoofdzetel. Bezorg ons ook alle nuttige documenten. Bijvoorbeeld een gedetailleerd plan van de plaats van het gebeuren, timing, coördinatieplan van de hulpdiensten, werknota van het evenement. Op basis van je aanvraag maken wij een offerte op.


STAP 2 - RISICO'S INSCHATTEN VOOR EEN SAMENWERKING OP MAAT

Wij gaan na welke risico’s verbonden zijn aan het evenement. Als blijkt dat een preventieve hulpactie nodig is, bekijken we welke middelen we moeten inzetten om adequaat hulp te verlenen: aantal hulpverleners, aanwezigheid hulppost, ziekenwagen … Als het de mogelijkheden van de plaatselijke AmbuLife-afdeling overstijgt, werken verschillende afdelingen of zelfs provincies samen.

We stellen een samenwerkingsovereenkomst op. Daarin vind je een overzicht van alle noodzakelijke middelen, plus een prijsopgave, algemene contractvoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden. Als je ermee instemt, tekenen we allebei voor akkoord en is onze samenwerking een feit.


STAP 3 - PRAKTISCHE VOORBEREIDING

We bereiden de hulpactie grondig voor. Daarbij houden we rekening met allerlei factoren: het weer, soort risico’s, aantal aanwezigen, grootte van het terrein … Met de andere hulpdiensten die aan de hulpactie meewerken, maken we afspraken. We zorgen ook dat toegangs- en afvoerwegen vrij zijn om eventuele gewonden snel te kunnen helpen.

Verandert er iets last minute? Geef het zeker aan ons door!


STAP 4 - EEN EVENEMENT ZONDER ZORGEN

Tijdens het evenement nemen onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners alles op zich wat met eerste hulp te maken heeft. Als organisator kan je je dus 100% concentreren op het evenement zelf.

Indien een persoon noodzakelijke eerste hulp weigert, vragen we om een ‘Verklaring Weigering Verzorging’ te ondertekenen. Zo kan achteraf noch aan de organisatie, noch aan ons enig schuldig verzuim worden verweten. Persoonsgegevens behoren tot het medisch beroepsgeheim en geven we niet vrij.


STAP 5 - FACTURATIE

Na de preventieve hulpactie maken we een kostenstaat op zoals afgesproken in de overeenkomst. Als we uitzonderlijk veel personen hebben verzorgd en veel materiaal hebben verbruikt, kunnen we dat aan de kostenstaat toevoegen.

Wil je graag meer informatie?


Neem dan contact op met onze hulpdienst via 02 899 49 41 of via hulpdienst@ambu-life.be

Wij helpen je graag verder.