Adverteren

Gedreven door zorg

Adverteren helpt!

Adverteren helpt! En dat kan je hier echt wel letterlijk nemen. Door te adverteren in LifeLine Magazine helpt jouw advertentie om ons te helpen!


LifeLine Magazine is het organisatie- en ledenblad van AmbuLife. Het magazine wordt verdeeld onder de (steunende) leden, medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten van onze organisatie met een minimum van 500 gewaarborgde exemplaren.


LifeLine Magazine verschijnt tweemaandelijks gedrukt en wekelijks digitaal (LifeLine Flash). Het is een GRATIS uitgave voor de eindgebruiker (zowel gedrukt als digitaal). Er verschijnen telkens relevante, vaste redactionele artikels, zoals:


  • Nieuws van binnen AmbuLife
  • Nieuws over hulpverlening in het algemeen
  • Nuttige EHBO-info
  • Reportages (hulpposten, opleidingen, belangrijke aankopen,...)
  • Aankondigingen van opleidingen, vrijwilligers- en fondsenwervingsacties,...


Binnen LifeLine Magazine is er voldoende adverteerruimte voorzien. Aangezien een magazine uitgeven (opmaak, druk, verdeling,...) zeer veel geld kost, willen we toch ons magazine gratis houden voor de eindgebruiker. Ook willen we met ons magazine een kleine bijkomende bron van sponsoring bewerkstelligen.


Deze extra bron van sponsoring is nodig om onze werking van onze hulporganisatie en om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen.

AmbuLife krijgt als onafhankelijke hulporganisatie evenwel geen subsidies. Wij moeten dus met eigen gegenereerde financiële middelen onze (dagelijkse) werking te financieren.


Wenst je als bedrijf of als zelfstandige te adverteren in LifeLine Magazine of in LifeLine Flash? Wens jij jouw evenement aan te kondigen, je bedrijf te promoten of gewoon te adverteren uit sympathie voor onze organisatie? Dat kan!

Wij bieden je verscheidene advertentiemogelijkheden aan voor elke prijs en een verscheidenheid aan advertentieruimte. Interesse? Neem contact op met onze dienst Corporate Partnerships.Meer informatie? We helpen je graag verder!

AmbuLife vzw, Corporate Partnerships, Kasteelstraat 56 Bus 3, 9620 Zottegem

Tel.: 02 899 41 42 - E-mail: admin@ambu-life.be - Contacteer via de website.

AmbuLife

Kasteelstraat 56 Bus 3

9620 Zottegem

Email: secretariaat@ambu-life.be

Telefoon: +32 (0)2 899 49 41

ON: 0502.517.507

IBAN: BE39 7390 1976 0719

Onze partners
recyca_logo

© 2019 | Alle rechten gereserveerd