AmbuLife in je testament

AmbuLife in je testament

Als jij overweegt om AmbuLife op te nemen in je testament, dan zijn we je uitermate dankbaar. Daarmee help je mensen in nood, want elke dag komen mensen onverwacht in een noodlottige situatie terecht. Dichtbij of verder weg. Je nalatenschap zorgt ervoor dat de AmbuLife-vrijwilligers professioneel hulp kunnen bieden als het nodig is. Daarom is een gift via een nalatenschap de gift van je leven. En dat is een prachtig gebaar.

De gift van je leven. Schenk via je testament


In onze nieuwe testamentgids vind je heel wat informatie omtrent nalaten en het nieuwe erfrecht. Goed ter oriëntatie, maar ook nuttig als je al hebt nagedacht over het opstellen van een testament. Je kan onze testamentgids gratis aanvragen.

Je testament en het nieuwe erfrecht

Tijden veranderen en de maatschappij verandert mee. Daarom is sinds 1 september 2018 de nieuwe wetgeving rond het erfrecht van kracht. Het resultaat is meer vrijheid aan wie je nalaat, meer duidelijkheid én meer zekerheid. Meer lezen.

Nalaten aan AmbuLife vzw

Wil je graag iets nalaten aan AmbuLife? Dan doe je iets heel bijzonders. Iets nalaten aan AmbuLife kan enkel door een legaat op te nemen in je testament. Er zijn verschillende legaten met elk zijn voordelen. Meer lezen.