Wie zijn we

Gedreven door zorg

Over onze organisatie

AMBULIFE vzw is een medische organisatie met als bestuur een dynamisch team die weten wat ze willen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet weten waar we mee bezig zijn...


Iedereen binnen onze vereniging, zowel bestuurders, vrijwilligers als medewerkers staat achter de visie van onze organisatie. Met onze vereniging werken wij onder de visie:

“Professionele, adequate, snelle en goed uitgebouwde hulpverlening bieden waar enkel en alleen onze vrijwilligers, medewerkers en zorgvragers centraal staan. (Medische) hulpverlening dient geboden te worden steeds vanuit menselijk oogpunt.”


AMBULIFE als organisatie draagt de kwaliteit van de verstrekte zorg hoog in het vaandel. Het directiecomité van onze organisatie maakt op uitdrukkelijke vraag van de Raad van Bestuur van het zorgbeleid DE EERSTE PRIORITEIT binnen onze organisatie. De benoeming van een algemeen zorgcoördinator binnen het directiecomité is daar een voorbeeld van. De zorgcoördinator staat aan het hoofd van onze centrale medische diensten en ziet toe op de kwaliteit van de verstrekte zorgen. Ook de Raad van Bestuur wil op het zorgbeleid binnen onze vereniging haar stempel drukken in de vorm van een zorgcharter dat werd opgemaakt. Het zorgcharter geeft een beeld van het zorgbeleid binnen AMBULIFE vzw en dit op korte en middellange termijn.


Onze organisatie is erkend als hulp- en vervoersdienst onder het nummer 0502.517.507 en heeft meerdere overeenkomsten met bedrijven, rust- en herstellingsoorden, revalidatiecentra en huisartsen. AMBULIFE vzw is een nationale organisatie opgesplitst in standplaatsen, steunpunten en lokale afdelingen.


Omdat wij onze patiënten een professionele begeleiding en verzorging willen bieden, zijn al onze ambulanciers vakkundig opgeleid en in het bezit van een geldig brevet EHBO, interventie, ziekenwagenpersoneel, D.G.H. (Dringende Geneeskunde Hulpverlening) en/of Badge 100. Met een sterk team van vrijwilligers staat ons voltallig bestuur steeds tot uwer beschikking! Ons team bestaat uit een aantal sterk gemotiveerde mensen die allemaal vrijwillig instaan voor de goede verzorging van onze patiënten.

AmbuLife

Kasteelstraat 56 Bus 3

9620 Zottegem

Email: secretariaat@ambu-life.be

Telefoon: +32 (0)2 899 49 41

ON: 0502.517.507

IBAN: BE39 7390 1976 0719

Onze partners
recyca_logo

© 2019 | Alle rechten gereserveerd