Missie

Gedreven door zorg

Onze missie

AmbuLife helpt!

Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Onze missie is drieledig:


  • Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.
  • Actief zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en ziekenvervoer en preventieve hulpacties.
  • Bij dat alles doen we maximaal een beroep op vrijwilligers.

Zelfredzaamheid stimuleren

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk. We willen zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Ook internationaal: we helpen andere landen met het ontwikkelen van eerstehulprichtlijnen en bijhorend opleidingsmateriaal.

Meteen helpen bij rampen

We willen optimaal hulp bieden bij een ramp. Dat doen we door onze plaatselijke AmbuLife-afdelingen snel in te zetten, of door de samenwerking met de andere hulpdiensten en de overheid te versterken. Onze expertise op het vlak van internationale noodhulp bouwen en rampenparaatheid breiden we verder uit.

Zorgen voor kwetsbaren

Verschillende AmbuLife-vrijwilligers dragen zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Wat we doen, is misschien niet altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de duizenden mensen die op ons rekenen.


AmbuLife heeft je hulp nu nodig!

AmbuLife

Kasteelstraat 56 Bus 3

9620 Zottegem

Email: secretariaat@ambu-life.be

Telefoon: +32 (0)2 899 49 41

ON: 0502.517.507

IBAN: BE39 7390 1976 0719

Onze partners
recyca_logo

© 2019 | Alle rechten gereserveerd